Το ποσό που έχει συγκεντρωθεί για φιλανθρωπικό σκοπό είναι: 294.00€